3 khóa học Kế toán tại EU Business School

spain

335

Master in Finance

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€13,800.00 (377,174,447 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MBA - Master of Business Administration in Global Banking and Finance

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€20,850.00 (569,861,393 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

BS - Bachelor of Science in Business Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS/6 OR 7 SEMESTERS

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

€27,600.00 (754,348,895 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Phương pháp học tập bằng trải nghiệm thực tế của EU Business School đảm bảo sinh viên có được kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao kỹ năng.

  • Năm cơ sở trên toàn châu Âu và chương trình trực tuyến
  • Chương trình dự bị đại học, cử nhân, thạc sĩ và MBA
  • Trường kinh doanh xếp hạng cao được công nhận toàn thế giới
  • Cộng đồng sinh viên đa văn hóa với hơn 100 quốc tịch