1 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại EU Business School

spain

419

MBA - Master of Business Administration in Blockchain Management

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Tư 2021, 27 Tháng Chín 2021

€20,850.00 (579,847,303 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường EU Business School

Phương pháp học tập bằng trải nghiệm thực tế của EU Business School đảm bảo sinh viên có được kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao kỹ năng.

  • Năm cơ sở trên toàn châu Âu và chương trình trực tuyến
  • Chương trình dự bị đại học, cử nhân, thạc sĩ và MBA
  • Trường kinh doanh xếp hạng cao được công nhận toàn thế giới
  • Cộng đồng sinh viên đa văn hóa với hơn 100 quốc tịch