COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

2 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Fraser International College

canada

89

1

UTP Stage II: Business Administration

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

CAD$27,571.00 (497,632,660 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

UTP Stage II: Communication and Business

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Tám 2021

CAD$27,571.00 (497,632,660 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

FIC hỗ trợ sinh viên quốc tế chuyển tiếp vào chương trình đại học tại Simon Fraser University, một trong những trường đại học tốt nhất ở Canada.

  • Các chương trình dự bị và liên thông đại học
  • Tọa lạc trên cơ sở chính của SFU, tại Vancouver, BC, Canada
  • Lớp học quy mô nhỏ, quan tâm đặc biệt từng sinh viên
  • Ngày bắt đầu chương trình là tháng 9, tháng 1 và tháng 5