11 khóa học tại Fraser International College

canada

466

7

Associate of Arts Degree

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$31,266.00 (625,320,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

UTP Stage I (Foundation Program)

49 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$22,906.00 (458,120,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

UTP Stage II: Arts and Social Sciences

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$31,266.00 (625,320,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

UTP Stage II: Business Administration

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$31,266.00 (625,320,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

UTP Stage II: Communication and Business

16 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$31,266.00 (625,320,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

UTP Stage II: Communication, Art and Technology

17 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$31,266.00 (625,320,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

UTP Stage II: Computing Science

10 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$31,266.00 (625,320,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

UTP Stage II: Engineering Science

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$31,266.00 (625,320,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

UTP Stage II: Environment

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$31,266.00 (625,320,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

UTP Stage II: Health Sciences

11 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$31,266.00 (625,320,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

UTP Stage II: Science

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

CAD$31,266.00 (625,320,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Fraser International College

FIC hỗ trợ sinh viên quốc tế chuyển tiếp vào chương trình đại học tại Simon Fraser University, một trong những trường đại học tốt nhất ở Canada.

  • Các chương trình dự bị và liên thông đại học
  • Tọa lạc trên cơ sở chính của SFU, tại Vancouver, BC, Canada
  • Lớp học quy mô nhỏ, quan tâm đặc biệt từng sinh viên
  • Ngày bắt đầu chương trình là tháng 9, tháng 1 và tháng 5