1 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Upper Iowa University

hongkong

25

University Foundation Program (UFP)

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

HK$38,000.00 (114,068,936 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH