3 khóa học Kinh doanh & Quản lý bậc đại học tại New York University Shanghai

china

644

2

Bachelor of Science (B.S.) in Business and Finance

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 25 Tháng Một 2021

¥368,358.00 (1,211,138,671 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (B.S.) in Business and Marketing

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 25 Tháng Một 2021

¥368,358.00 (1,211,138,671 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (B.S.) in Interactive Media and Business

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020, 25 Tháng Một 2021

¥368,358.00 (1,211,138,671 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH