1 khóa học Kinh doanh & Quản lý bậc đại học tại Surrey International Institute Dongbei University of Finance and Economics

china

689

1

BSc (Hons) in Business Management

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH