1 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Toulouse Business School

france

4306

25

Master of Science in Fashion and Luxury Marketing

150 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

TBS hợp tác với nhiều cơ sở giáo dục hàng đầu cũng như các tập đoàn đa quốc gia trên khắp thế giới.

  • Là thành viên hệ thống Conférence des Grandes Écoles của Pháp
  • Chương trình đào tạo kinh doanh tiên tiến với 5.650 học viên
  • Được chứng nhận quốc tế Triple Crown
  • Cộng đồng cựu học viên quốc tế gồm 37.000 thành viên