8 khóa học Kinh doanh tại Beijing Normal University - Hong Kong Baptist University United International College

china

4459

12

Bachelor of Business Administration (Honours) in Accounting

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (295,914,519 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business Administration (Honours) in Culture, Creativity and Management

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (295,914,519 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Business Administration (Hons) in Applied Economics

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 132

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (295,914,519 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons) in e-Business Management and Information Systems

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 132

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (295,914,519 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons) in Entrepreneurship and Innovation

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 132

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (295,914,519 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons) in Finance

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 132

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (295,914,519 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons) in Management of Human Resources

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 132

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (295,914,519 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (Hons) in Marketing Management

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 132

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (295,914,519 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH