2 khóa học Hóa học bậc cao học tại Beijing Normal University - Hong Kong Baptist University United International College

china

3637

6

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 15 UNITS OF COURSEWORK (INCLUDING THREE UNITS OF MANDATORY COMMON CORE COURSES). APPLICANT WITH A RELEVANT MASTER’S DEGREE MAY BE EXEMPTED FROM 3 UNITS OF COURSEWORK

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2020, Tháng Chín 2020

¥90,000.00 (297,155,439 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MPhil - Master of Philosophy in Chemistry

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 12 UNITS OF COURSEWORK (INCLUDING THREE UNITS OF MANDATORY COMMON CORE COURSES)

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2020, Tháng Chín 2020

¥90,000.00 (297,155,439 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH