17 khóa học tại IMI International Management Institute

switzerland

1388

2

Bachelor of Arts with Honours in Global Marketing Management

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.5 - 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts with Honours in International Hospitality Entrepreneurship

56 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.5 TO 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Business, Hotel and Tourism Management

100 LƯỢT XEM

Bằng tú tài quốc tế hoặc A-levels

Toàn thời gian - 22 tuần

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in International Culinary Arts

24 LƯỢT XEM

Bằng tú tài quốc tế hoặc A-levels

Toàn thời gian - 22 tuần

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Foundation Certificate Programme in International Hotel and Tourism Management

22 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Higher Diploma in Global Marketing Management

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 22 tuần

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Higher Diploma in International Culinary Arts

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 22 tuần

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Higher Diploma in International Hotel and Tourism Management

17 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 22 tuần

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in International Hospitality and Events Management

29 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1-2 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in International Hotel and Events Management

34 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5-1 YEAR

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts with Honours in Global Business Management

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.5 - 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts with Honours in International Culinary Arts

44 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 - 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 16 Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

IMI là trường quản lý khách sạn nổi danh toàn cầu giữa lòng châu Âu, nơi sản sinh các cựu sinh viên hiện đảm nhiệm vai trò quản lý trên khắp thế giới

  • Xếp hạng trường khách sạn tốt thứ 11 toàn cầu theo QS
  • Đem đến trải nghiệm học thuật được cá nhân hóa tối ưu
  • Do các trường đại học hàng đầu Vương quốc Anh kiểm định
  • Đón nhận sinh viên quốc tế từ hơn 50 nước