Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

8 khóa học tại International College of Manitoba

canada

178

3

UTP Stage I - Foundation Program

11 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

CAD$18,977.00 (316,283,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

UTP Stage II: Agricultural and Food Sciences

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

CAD$19,942.00 (332,366,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

UTP Stage II: Arts

15 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

CAD$19,942.00 (332,366,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

UTP Stage II: Business

10 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

CAD$19,942.00 (332,366,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

UTP Stage II: Engineering

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

CAD$19,942.00 (332,366,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

UTP Stage II: Environment, Earth, and Resources

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

CAD$19,942.00 (332,366,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

UTP Stage II: Recreation Management and Community Development

13 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

CAD$19,942.00 (332,366,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

UTP Stage II: Science

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2022

CAD$19,942.00 (332,366,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường International College of Manitoba

Những học viên hoàn thành chương trình UTP Giai đoạn II tại ICM có thể chuyển thẳng vào năm hai của Đại học Manitoba.

  • Sinh viên có thể nhận bằng từ một cơ sở đào tạo hàng đầu
  • Sinh sống tại Winnipeg an toàn, sạch sẽ, chi phí phải chăng
  • Winnipeg có nền kinh tế địa phương phát triển, tiềm năng
  • Sinh viên được tiếp cận các cơ sở vật chất đẳng cấp toàn cầu

Tư vấn du học