COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

8 khóa học tại International College of Manitoba

canada

195

3

UTP Stage I - Foundation Program

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021

CAD$18,247.00 (333,821,276 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

UTP Stage II: Agricultural and Food Sciences

19 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021

CAD$19,175.00 (350,798,650 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

UTP Stage II: Arts

23 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021

CAD$19,175.00 (350,798,650 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

UTP Stage II: Business

11 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021

CAD$19,175.00 (350,798,650 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

UTP Stage II: Engineering

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021

CAD$19,175.00 (350,798,650 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

UTP Stage II: Environment, Earth, and Resources

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021

CAD$19,175.00 (350,798,650 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

UTP Stage II: Recreation Management and Community Development

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021

CAD$19,175.00 (350,798,650 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

UTP Stage II: Science

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2021

CAD$19,175.00 (350,798,650 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường International College of Manitoba

Những học viên hoàn thành chương trình UTP Giai đoạn II tại ICM có thể chuyển thẳng vào năm hai của Đại học Manitoba.

  • Sinh viên có thể nhận bằng từ một cơ sở đào tạo hàng đầu
  • Sinh sống tại Winnipeg an toàn, sạch sẽ, chi phí phải chăng
  • Winnipeg có nền kinh tế địa phương phát triển, tiềm năng
  • Sinh viên được tiếp cận các cơ sở vật chất đẳng cấp toàn cầu