Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

6 khóa học tại ESCP Europe

italy

151

Executive Master in International Business

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - A MAXIMUM OF 3 YEARS TO COMPLETE THE PROGRAMME

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Executive Master in Manufacturing Automation and Digital Transformation

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2022

€21,000.00 (525,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Master in Hospitality and Tourism Management

34 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€24,000.00 (600,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master in International Food and Beverage Management

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€27,000.00 (675,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master in Management

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€20,700.00 (517,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

MBA - Master of Business Administration in International Management

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 90 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

€46,000.00 (1,150,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học