6 khóa học tại ESCP Europe

italy

157

Executive Master in International Business

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - A MAXIMUM OF 3 YEARS TO COMPLETE THE PROGRAMME

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022, Tháng Tư 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Executive Master in Manufacturing Automation and Digital Transformation

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2022

€21,000.00 (570,223,303 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Master in Hospitality and Tourism Management

32 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€24,000.00 (651,683,774 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master in International Food and Beverage Management

27 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€27,000.00 (733,144,246 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master in Management

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€20,700.00 (562,077,255 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

MBA - Master of Business Administration in International Management

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 90 ECTS; 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

€46,000.00 (1,249,060,568 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH