1 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại SKEMA Business School

france

2084

3

MSc in Luxury and Fashion Management

49 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€19,000.00 (488,261,869 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH