1 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại SKEMA Business School

france

1963

2

MSc in Luxury and Fashion Management

54 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

€19,000.00 (486,704,752 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH