2 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại ESMOD

france

928

2

Fashion Designer - Undergraduate Program

221 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA – Master of Business Administration / IIM, CNAM and ESMOD Manager d’entreprise specialization ...

68 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 36 CONTACT HOURS IN DURATION AND MEET FOR TWELVE 3 HOUR SESSIONS OVER A TRIMESTER IN PARIS OR ONE OF OUR REGIONAL CENTERS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH