1 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Webster University, Geneva Campus

switzerland

612

1

Master of Arts in Communications Management

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - Seven core courses and five electives

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám, Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH