3 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại SUNY Korea

south korea

394

1

Accelerated BS / MS in Technological Systems Management

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Technological Systems Management

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - AT LEAST 120 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Business Management

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMAL 49 BUSINESS CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH