1 khóa học Sản Xuất Phim/ Video bậc đại học tại University of Utah Asia Campus

south korea

395

Bachelor of Arts in Film and Media Arts

135 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH