6 khóa học tại RCSI & UCD Malaysia Campus

malaysia

25

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Foundation in Science at RUMC

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2022

RM35,000.00 (194,444,444 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Science in Public Health

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

RM42,500.00 (236,111,111 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Medical Degree Programme

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Pre-Medical Foundation Year

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

RM45,000.00 (250,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Structured MD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Structured PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học