1 khóa học Marketing tại Ecole de Management de Lyon / Sun Yat Sen University

china

1034

1

MSc in Luxury Management and Marketing

59 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 MONTHS INCLUDING A 4 TO 6-MONTH INTERNSHIP

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH