1 khóa học Marketing tại Ecole de Management de Lyon / Sun Yat Sen University

china

414

MSc in Luxury Management and Marketing

35 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2019

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH