1 khóa học Marketing bậc đại học tại The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

china

1138

2

Bachelor Degree in Marketing and Communication

41 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH