1 khóa học Marketing tại The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

china

371

Bachelor Degree in Marketing and Communication

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH