2 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Grenoble Ecole de Management

france

1120

4

M.Sc. in Fashion, Design and Luxury Management

38 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€11,725.00 (300,313,511 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in International Human Resource Management in the Digital Age

59 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€9,725.00 (249,087,326 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH