2 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Grenoble Ecole de Management

france

1147

4

M.Sc. in Fashion, Design and Luxury Management

32 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€11,725.00 (301,308,969 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in International Human Resource Management in the Digital Age

52 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

€9,725.00 (249,912,983 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH