6 khóa học tại Milcom Institute

australia

32

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

BSB50215 Diploma of Business

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 52 tuần

Ngày bắt đầu - Monthly

A$9,550.00 (159,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSB60215 Advanced Diploma of Business

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 52 tuần

Ngày bắt đầu - Monthly

A$9,550.00 (159,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSB61015 Advanced Diploma of Leadership and Management

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 52 tuần

Ngày bắt đầu - Monthly

A$9,550.00 (159,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BSB80515 Graduate Certificate in Management (Learning)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 26 tuần

Ngày bắt đầu - Monthly

Xem chi tiết

Học tại trường

BSB80615 Graduate Diploma of Management (Learning)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 52 tuần

Ngày bắt đầu - Monthly

A$13,950.00 (232,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

ICT60615 Advanced Diploma of Telecommunication Network Engineering

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 104 tuần

Ngày bắt đầu - Monthly

A$15,000.00 (250,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học