5 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Heriot-Watt University - Dubai Campus

uae

97

Doctor of Philosophy (PhD) in Energy, Geoscience, Infrastructure and Society

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

د.إ75,600.00 (476,945,802 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering and Physical Sciences

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

د.إ75,600.00 (476,945,802 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematical and Computer Sciences

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

د.إ75,600.00 (476,945,802 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Energy

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

د.إ81,900.00 (516,691,285 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MSc in Renewable Energy Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

د.إ81,900.00 (516,691,285 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH