Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

53 khóa học bậc đại học tại Torrens University Australia

australia

7167

60

Khóa học tiếng Anh Học bổng

Bachelor of Business

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2023

A$25,120.00 (418,666,667 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Entrepreneurship)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2023

A$25,120.00 (418,666,667 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Event Management)

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2023

A$25,120.00 (418,666,667 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Hospitality Management)

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2023

A$25,120.00 (418,666,667 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (International Hotel and Resort Management)

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2023

A$32,550.00 (542,500,000 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business (Marketing)

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2023

A$25,120.00 (418,666,667 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Sports Management)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2023

A$25,120.00 (418,666,667 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Tourism Management)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2023

A$25,120.00 (418,666,667 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business / Bachelor of Interior Design (Commercial)

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười 2023

A$26,775.00 (446,250,000 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business / Bachelor of Interior Design (Residential)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười 2023

A$26,775.00 (446,250,000 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business and Bachelor of 3D Design and Animation

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười 2023

A$26,775.00 (446,250,000 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Information Systems

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2023

A$25,120.00 (418,666,667 đ)một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Torrens University Australia

Đại học Torrens, trường đại học được kích hoạt bằng kỹ thuật số và tiến bộ nhất của Úc, đắm mình trong thế giới chuyên môn và chú trọng tương lai.

  • Tiếp cận hơn 300 khóa học chú trọng chuyên môn
  • Các cố vấn tận tâm để giúp bạn đạt được mục tiêu nghề nghiệp
  • Cơ hội việc làm với các thương hiệu ảnh hưởng nhất thế giới
  • Bằng cấp được công nhận trên toàn cầu

Tư vấn du học