50 khóa học bậc cao học tại Torrens University Australia

australia

3884

65

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Philosophy (Management and Commerce)

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - FULL-TIME: 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$21,800.00 (351,838,898 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Philosophy (Health)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$21,800.00 (351,838,898 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Philosophy (Management and Commerce)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$21,800.00 (351,838,898 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (Design)

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$21,800.00 (351,838,898 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (Public Health)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$21,800.00 (351,838,898 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (Public Health) And Master of Philosophy (Health)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - PHD: FULL-TIME 3 YEARS; M PHIL: FULL-TIME 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Learning and Teaching

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in UX and Web Design

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Business Administration

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Education (Autism)

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Education (Innovation and Change)

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Education (Learning Differences)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Torrens University Australia là trường đại học phát triển nhanh nhất tại Úc, với phong cách đào tạo mới mẻ, gắn với thực tiễn & định hướng toàn cầu.

  • Hơn 300 chương trình đào tạo có học phí phải chăng
  • Tùy chọn học tập đa dạng - thời gian & địa điểm học tập tùy ý
  • Lớp học nhỏ với các giảng viên giàu kinh nghiệm trong ngành
  • Cơ hội việc làm tại những thương hiệu lừng danh thế giới