COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

21 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Torrens University Australia

australia

3535

56

Khóa học tiếng Anh

Diploma of Business

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1 YEAR FULL-TIME; 36 WEEKS ACCELERATED

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$22,800.00 (376,866,895 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Business Information Systems

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 YEAR FULL-TIME; 36 WEEKS ACCELERATED

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$22,800.00 (376,866,895 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Design

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 YEAR FULL-TIME; ACCELERATED: 7 MONTHS

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$28,200.00 (466,124,844 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Event Management

19 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1 YEAR FULL-TIME; 36 WEEKS ACCELERATED

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$22,800.00 (376,866,895 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Game Design and Development

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Health Science

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$22,500.00 (371,908,121 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Marketing

22 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1 YEAR FULL-TIME; 36 WEEKS ACCELERATED

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$22,800.00 (376,866,895 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Photo Imaging

27 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$28,200.00 (466,124,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Software Engineering

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 15 Tháng Hai 2021, 31 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Sport Development

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - FULL-TIME: 1 YEAR

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (Education)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$21,800.00 (360,337,646 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Learning and Teaching

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Torrens University Australia là trường đại học phát triển nhanh nhất nước Úc, với khác biệt vượt trội về chuyên môn thực tiễn.

  • Tiếp cận hơn 300 khóa học chú trọng chuyên môn
  • Lớp học nhỏ với các giảng viên giàu kinh nghiệm trong ngành
  • Cơ hội làm việc chuyên môn ở các thương hiệu có tầm ảnh hưởng
  • Tiếp cận một mạng lưới quốc tế với hơn 875.000 sinh viên