2 khóa học Công tác xã hội tại Torrens University Australia

australia

3966

67

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Social Science (Community Services)

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2020, 14 Tháng Chín 2020

A$21,499.00 (327,666,328 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate of Education (Mental Health)

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Sáu 2020, 14 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Torrens University Australia là trường đại học phát triển nhanh nhất tại Úc, với phong cách đào tạo mới mẻ, gắn với thực tiễn & định hướng toàn cầu.

  • Hơn 300 chương trình đào tạo có học phí phải chăng
  • Tùy chọn học tập đa dạng - thời gian & địa điểm học tập tùy ý
  • Lớp học nhỏ với các giảng viên giàu kinh nghiệm trong ngành
  • Cơ hội việc làm tại những thương hiệu lừng danh thế giới