COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

5 khóa học Y tại Torrens University Australia

australia

3872

63

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Health Science (Aesthetics)

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$25,000.00 (403,925,643 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Health Science (Clinical Nutrition)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$21,800.00 (352,223,160 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Health Science (Naturopathy)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$22,500.00 (363,533,078 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Health Science (Western Herbal Medicine)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$21,800.00 (352,223,160 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Health Science

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$22,500.00 (363,533,078 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Torrens University Australia là trường đại học phát triển nhanh nhất tại Úc, với phong cách đào tạo mới mẻ, gắn với thực tiễn & định hướng toàn cầu.

  • Hơn 300 chương trình đào tạo có học phí phải chăng
  • Tùy chọn học tập đa dạng - thời gian & địa điểm học tập tùy ý
  • Lớp học nhỏ với các giảng viên giàu kinh nghiệm trong ngành
  • Cơ hội việc làm tại những thương hiệu lừng danh thế giới