2 khóa học Hồi sức tại Torrens University

australia

3809

54

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Health Science (Naturopathy)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020, 14 Tháng Chín 2020

A$22,500.00 (358,862,974 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science (Western Herbal Medicine)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 1 Tháng Sáu 2020, 14 Tháng Chín 2020

A$21,800.00 (347,698,348 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Torrens University Australia là trường đại học phát triển nhanh nhất tại Úc, với phong cách đào tạo mới mẻ, gắn với thực tiễn & định hướng toàn cầu.

  • Hơn 300 chương trình đào tạo có học phí phải chăng
  • Tùy chọn học tập đa dạng - thời gian & địa điểm học tập tùy ý
  • Lớp học nhỏ với các giảng viên giàu kinh nghiệm trong ngành
  • Cơ hội việc làm tại những thương hiệu lừng danh thế giới