COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

21 khóa học Y tế và sức khỏe tại Torrens University Australia

australia

3076

49

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Public Health

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - FULL-TIME: 3 YEARS; ACCELERATED: 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

A$26,900.00 (459,912,714 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Health Science (Aesthetics)

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

A$25,000.00 (427,428,173 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Health Science (Naturopathy)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

A$22,500.00 (384,685,355 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Health Science (Western Herbal Medicine)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

A$21,800.00 (372,717,366 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Nursing

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - FULL-TIME: 3 YEARS; ACCELERATED: 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

A$26,667.00 (455,929,083 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Nutrition

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - FULL TIME: 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

A$26,681.00 (456,168,443 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Counselling and Communication Skills

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Health and Wellbeing

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - FULL-TIME: 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Health Science

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

A$22,500.00 (384,685,355 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of Nutrition

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - FULL-TIME: 1 YEAR

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (Public Health)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

A$21,800.00 (372,717,366 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (Public Health) And Master of Philosophy (Health)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - PHD: FULL-TIME 3 YEARS; M PHIL: FULL-TIME 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Torrens University Australia là trường đại học phát triển nhanh nhất nước Úc, với khác biệt vượt trội về chuyên môn thực tiễn.

  • Tiếp cận hơn 300 khóa học chú trọng chuyên môn
  • Lớp học nhỏ với các giảng viên giàu kinh nghiệm trong ngành
  • Cơ hội làm việc chuyên môn ở các thương hiệu có tầm ảnh hưởng
  • Tiếp cận một mạng lưới quốc tế với hơn 875.000 sinh viên