COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

1 khóa học Thiết kế thời trang và Dệt may tại Torrens University Australia

australia

3492

53

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Branded Fashion Design

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$28,200.00 (468,265,645 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Torrens University Australia là trường đại học phát triển nhanh nhất nước Úc, với khác biệt vượt trội về chuyên môn thực tiễn.

  • Tiếp cận hơn 300 khóa học chú trọng chuyên môn
  • Lớp học nhỏ với các giảng viên giàu kinh nghiệm trong ngành
  • Cơ hội làm việc chuyên môn ở các thương hiệu có tầm ảnh hưởng
  • Tiếp cận một mạng lưới quốc tế với hơn 875.000 sinh viên