1 khóa học Thiết kế đồ họa tại Torrens University Australia

australia

3492

53

Khóa học tiếng Anh

Diploma of Graphic Design

29 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

A$28,200.00 (468,265,645 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Torrens University Australia là trường đại học phát triển nhanh nhất nước Úc, với khác biệt vượt trội về chuyên môn thực tiễn.

  • Tiếp cận hơn 300 khóa học chú trọng chuyên môn
  • Lớp học nhỏ với các giảng viên giàu kinh nghiệm trong ngành
  • Cơ hội làm việc chuyên môn ở các thương hiệu có tầm ảnh hưởng
  • Tiếp cận một mạng lưới quốc tế với hơn 875.000 sinh viên