Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

111 khóa học tại Torrens University Australia

australia

3193

41

Khóa học tiếng Anh

Agile Mindset

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 6 tuần

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Năm 2022, 11 Tháng Bảy 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate Degree of Business (International Hotel and Resort Management)

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Bảy 2022, 26 Tháng Chín 2022

A$32,550.00 (542,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Degree of Culinary Management

17 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$28,370.00 (472,833,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of 3D Design and Animation

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Năm 2022

A$30,880.00 (514,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Applied Social Science (Community Services)

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$23,760.00 (396,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Branded Fashion Design

45 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Năm 2022

A$30,880.00 (514,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$25,120.00 (418,666,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Entrepreneurship)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$25,120.00 (418,666,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Event Management)

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$25,120.00 (418,666,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Hospitality Management)

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$25,120.00 (418,666,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (International Hotel and Resort Management)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Bảy 2022, 26 Tháng Chín 2022

A$32,550.00 (542,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business (Marketing)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Năm 2022, 12 Tháng Chín 2022

A$25,120.00 (418,666,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Torrens University Australia

Đại học Torrens, trường đại học được kích hoạt bằng kỹ thuật số và tiến bộ nhất của Úc, đắm mình trong thế giới chuyên môn và chú trọng tương lai.

  • Tiếp cận hơn 300 khóa học chú trọng chuyên môn
  • Các cố vấn tận tâm để giúp bạn đạt được mục tiêu nghề nghiệp
  • Cơ hội việc làm với các thương hiệu ảnh hưởng nhất thế giới
  • Bằng cấp được công nhận trên toàn cầu

Tư vấn du học