129 khóa học tại Torrens University Australia

australia

2616

29

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Associate Degree of Business (Hospitality Management)

47 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021, 14 Tháng Hai 2022

A$25,000.00 (431,267,100 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Degree of Business (Tourism Management)

12 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021, 14 Tháng Hai 2022

A$25,000.00 (431,267,100 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Branded Fashion Design

43 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021, 14 Tháng Hai 2022

A$29,400.00 (507,170,110 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business

71 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021, 14 Tháng Hai 2022

A$23,900.00 (412,291,348 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Hospitality Management)

60 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021, 14 Tháng Hai 2022

A$25,000.00 (431,267,100 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (International Hotel and Resort Management)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2.5 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 27 Tháng Chín 2021, 10 Tháng Tư 2022, 3 Tháng Bảy 2022, 25 Tháng Chín 2022

A$31,000.00 (534,771,204 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business (Sports Management)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021, 14 Tháng Hai 2022

A$23,900.00 (412,291,348 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Business (Tourism Management)

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021, 14 Tháng Hai 2022

A$25,000.00 (431,267,100 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Commerce

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021, 14 Tháng Hai 2022

A$23,900.00 (412,291,348 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Communication Design

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021, 14 Tháng Hai 2022

A$29,400.00 (507,170,110 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Culinary Management

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021, 14 Tháng Hai 2022

A$27,000.00 (465,768,468 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Film and Video

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021, 14 Tháng Hai 2022

A$29,400.00 (507,170,110 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH