1 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Kedge Business School

france

832

Master of Science in Arts and Creative Industries Management

84 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH