1 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Kedge Business School

france

853

Master of Science in Arts and Creative Industries Management

61 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH