COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

1 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại University of Canterbury International College

newzealand

19

2

University Transfer Programme: Science

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 21 Tháng Sáu 2021, 18 Tháng Mười 2021

NZ$29,700.00 (488,172,072 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UC International College cung cấp chương trình liên thông- chuyển tiếp trực tiếp vào Đại học Canterbury.

  • Các chương trình chuyển tiếp vào năm 2 Đại học UG tại UC
  • Có trụ sở tại Christchurch, thành phố đa sắc tộc và hiện đại
  • Các hoạt động giải trí ngoài trời là văn hóa của New Zealand
  • Được sử dụng toàn bộ các cơ sở vật chất của trường đại học