6 khóa học Kinh tế tại The University of Nottingham Ningbo China

china

2180

7

BSc (Hons) International Business Economics

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (305,444,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc Economics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (305,444,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc International Economics and Trade

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (305,444,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Economics

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (305,444,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Business, Economy and Society of Contemporary China

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 OR 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (305,444,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Economics, Money and Finance

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

¥90,000.00 (305,444,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viên của trường tại cơ sở Ninh Ba sẽ được tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao giống như những học viên tại cơ sở ở Anh và Malaysia.

  • Nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới
  • Có tuyến tàu cao tốc từ Thượng Hải
  • Cơ hội du học nước ngoài và trao đổi sinh viên
  • Nhiều chương trình học bổng cho sinh viên có thành tích cao