11 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại The University of Nottingham Ningbo China

china

2156

14

Bachelor of Science (Hons) in Chemistry

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

¥110,000.00 (391,195,332 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BEng in Architectural Environment Engineering

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

¥110,000.00 (391,195,332 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) in Environmental Sciences

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

¥110,000.00 (391,195,332 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BSc (Hons) Statistics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

¥110,000.00 (391,195,332 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Chemical and Environmental Engineering

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

¥110,000.00 (391,195,332 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Energy Technologies

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

¥110,000.00 (391,195,332 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Geographical Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

¥110,000.00 (391,195,332 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Mathematics

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

¥110,000.00 (391,195,332 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MRes Material Science and Engineering

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

¥110,000.00 (391,195,332 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc (Hons) Mathematics with Applied Mathematics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

¥110,000.00 (391,195,332 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MRes Environmental Science and Engineering

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

¥110,000.00 (391,195,332 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viên của trường tại cơ sở Ninh Ba sẽ được tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao giống như những học viên tại cơ sở ở Anh và Malaysia.

  • Nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới
  • Có tuyến tàu cao tốc từ Thượng Hải
  • Cơ hội du học nước ngoài và trao đổi sinh viên
  • Nhiều chương trình học bổng cho sinh viên có thành tích cao