75 khóa học tại The University of Nottingham Ningbo China

china

2765

28

BA (Hons) English Language and Applied Linguistics

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

¥110,000.00 (392,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA (Hons) International Business with Communication Studies

48 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

¥110,000.00 (392,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) International Business with Language

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

¥110,000.00 (392,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) International Communications Studies

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

¥110,000.00 (392,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) International Communications Studies with Chinese

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

¥110,000.00 (392,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA in English Language and Literature

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

¥110,000.00 (392,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BA in English with International Business

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

¥110,000.00 (392,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA International Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

¥110,000.00 (392,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA International Studies with Spanish/German/French/Japanese/Chinese

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

¥110,000.00 (392,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BEng (Hons) Aerospace Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

¥110,000.00 (392,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BEng (Hons) Architecture

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

¥110,000.00 (392,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

BEng (Hons) Chemical Engineering

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

¥110,000.00 (392,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường The University of Nottingham Ningbo China

Học viên của trường tại cơ sở Ninh Ba sẽ được tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao giống như những học viên tại cơ sở ở Anh và Malaysia.

  • Nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới
  • Có tuyến tàu cao tốc từ Thượng Hải
  • Cơ hội du học nước ngoài và trao đổi sinh viên
  • Nhiều chương trình học bổng cho sinh viên có thành tích cao