1 khóa học Fashion Marketing bậc cao học tại emlyon business school

france

321

MSc in Luxury Management and Marketing

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 MONTHS INCLUDING A 4 TO 6-MONTH INTERNSHIP

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

€34,000.00 (889,746,578 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH