10 khóa học tại emlyon business school

france

240

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Management Programme

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Global BBA

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Global Doctorate of Business Administration (GDBA)

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 TO 6 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư 2022

€60,000.00 (1,646,864,268 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

International MBA - Master of Business Administration

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€38,500.00 (1,056,737,905 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MSc in Digital Marketing and Data Science

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 MONTHS INCLUDING A 4 TO 6-MONTH INTERNSHIP

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€24,500.00 (672,469,576 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MSc in Global Innovation & Entrepreneurship

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 MONTHS INCLUDING A 4 TO 6-MONTH INTERNSHIP

Ngày bắt đầu - To be confirmed

€24,500.00 (672,469,576 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MSc in International Hospitality Management

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€27,000.00 (741,088,921 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MSc in Luxury Management and Marketing

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 MONTHS INCLUDING A 4 TO 6-MONTH INTERNSHIP

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€34,000.00 (933,223,085 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MSc in Management - European Triple Degree - Grande Ecole

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

€20,000.00 (548,954,756 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

MSc in Sports Industry Management

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 MONTHS INCLUDING A 4 TO 6-MONTH INTERNSHIP

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

€24,500.00 (672,469,576 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH