COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

3 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Australian Professional Skills Institute

australia

90

1

Certificate III in Individual Support (Ageing, Home and Community)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 SEMESTER (26 WEEKS) WHICH INCLUDES 160 HOURS OF WORKPLACE TRAINING IN AGED CARE HOMES OR COMMUNITY CARE FACILITIES.

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 27 Tháng Tư 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Community Services (Case Management)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 SEMESTER (52 WEEKS) WHICH INCLUDES 8 WEEKS OR 160 HOURS OF WORKPLACE TRAINING IN COMMUNITY SERVICES.

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 27 Tháng Tư 2021, 19 Tháng Bảy 2021

A$10,000.00 (164,288,499 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate IV in Ageing Support

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 SEMESTERS (26 WEEKS) INCLUDING SEMESTER/HOLIDAY BREAK AND 8 WEEKS OR 160 HOURS OF WORKPLACE TRAINING IN AGED CARE FACILITIES OR COMMUNITY CARE FACILITIES

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021, 27 Tháng Tư 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

APSI, cơ sở đào tạo nghề tư thục hàng đầu tại Perth, chú trọng đào tạo nghề & môi trường công sở, mang đến một nền giáo dục cân bằng.

  • Trang bị kỹ năng, giúp sinh viên sẵn sàng cho công việc
  • Môi trường học tập có hệ thống dịch vụ và hỗ trợ sinh viên
  • Các chương trình dự bị khớp với ECU nhờ chuyển đổi tín chỉ
  • Hợp tác với các chuyên gia và nhà tuyển dụng trong ngành