7 khóa học Kinh doanh tại Northern Alberta Institute of Technology

canada

3241

57

Bachelor of Business Administration

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Business Administration - Accounting

19 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Business Administration - Entrepreneurship and Innovation

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Business Administration - Finance

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Business Administration - Human Resource Management

30 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020

CAD$16,120.00 (268,816,422 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Business Administration - Marketing

20 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Business Administration - Management

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

NAIT tập trung vào các chương trình giúp củng cố cơ hội việc làm và đề cao các kỹ năng làm việc thực tế.

  • NAIT chuyên về học tập và đào tạo mang tính ứng dụng
  • Hơn 120 chương trình đào tạo, trong đó có cả luyện tiếng Anh
  • Sinh viên đến từ 84 quốc gia
  • Khuôn viên được bình chọn #1 về tính an toàn cho sinh viên