5 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Northern Alberta Institute of Technology

canada

3529

73

Diploma in Occupational Health and Safety

25 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Optical Sciences Eyeglasses

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Tám 2020, 4 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Geological Technology

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Geomatics Engineering Technology

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Post-Diploma Certificate in Optical Sciences - Contact Lenses

19 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

24 August 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

NAIT tập trung vào các chương trình giúp củng cố cơ hội việc làm và đề cao các kỹ năng làm việc thực tế.

  • NAIT chuyên về học tập và đào tạo mang tính ứng dụng
  • Hơn 120 chương trình đào tạo, trong đó có cả luyện tiếng Anh
  • Sinh viên đến từ 84 quốc gia
  • Khuôn viên được bình chọn #1 về tính an toàn cho sinh viên