COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

19 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Langara College

canada

1110

2

Associate of Arts (General)

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Năm 2021

CAD$18,762.00 (338,637,843 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Arts Degree in Family Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

CAD$18,762.00 (338,637,843 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Arts Degree in Peace & Conflict Studies

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

CAD$18,762.00 (338,637,843 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate of Arts Degree in Psychology

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

CAD$18,762.00 (338,637,843 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Certificate in Film Arts

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

CAD$18,762.00 (338,637,843 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Certificate in Social Service Worker

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$18,762.00 (338,637,843 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma in 2D Animation & Digital Art

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in 3D Animation for Game, Film & Visual Effects

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021

CAD$25,200.00 (454,838,164 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Advanced Visual Effects

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021, 7 Tháng Chín 2021

CAD$32,500.00 (586,596,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Applied Social Sciences and Humanities

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

CAD$18,762.00 (338,637,843 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Arts and Science (General)

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Năm 2021

CAD$18,762.00 (338,637,843 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Criminal Justice

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2021

CAD$18,762.00 (338,637,843 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đặt tại Vancouver, Canada, mỗi năm Langara College cung cấp các chương trình đào tạo, đào tạo nghề và đào tạo thường xuyên tới hơn 23.000 sinh viên.

  • Tọa lạc một trong những đô thị đẹp nhất thế giới
  • Môi trường và cộng đồng học xá đa văn hóa
  • Sĩ số lớp học nhỏ với chất lượng giáo dục cao
  • Hàng trăm khóa học để lựa chọn cho sự nghiệp hay học thuật