COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

18 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Langara College

canada

1019

2

Associate of Arts (General)

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Năm 2021

CAD$18,762.00 (339,962,881 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts Degree in Environmental Studies

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$18,762.00 (339,962,881 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts Degree in Geography

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$18,762.00 (339,962,881 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts Degree in Mathematics

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$18,762.00 (339,962,881 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Science (General)

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Năm 2021

CAD$18,762.00 (339,962,881 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Science Degree in Biology

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$18,762.00 (339,962,881 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Science Degree in Chemistry

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$18,762.00 (339,962,881 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Associate of Science Degree in Environmental Studies

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$18,762.00 (339,962,881 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Science Degree in Mathematics

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$18,762.00 (339,962,881 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Science Degree in Physics

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$18,762.00 (339,962,881 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Citation in Ecology

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Năm 2021

CAD$18,762.00 (339,962,881 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Citation in Environmental Studies

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Năm 2021

CAD$18,762.00 (339,962,881 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Langara College

Đặt tại Vancouver, Canada, mỗi năm Langara College cung cấp các chương trình đào tạo, đào tạo nghề và đào tạo thường xuyên tới hơn 23.000 sinh viên.

  • Tọa lạc một trong những đô thị đẹp nhất thế giới
  • Môi trường và cộng đồng học xá đa văn hóa
  • Sĩ số lớp học nhỏ với chất lượng giáo dục cao
  • Hàng trăm khóa học để lựa chọn cho sự nghiệp hay học thuật