Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

64 khóa học tại Langara College

canada

1454

20

Advanced Entry BSN

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2023

CAD$18,762.00 (312,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts (General)

20 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2023

CAD$18,762.00 (312,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts Degree in Health Sciences

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2023

CAD$18,762.00 (312,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Science (General)

14 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2023

CAD$18,762.00 (312,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (BBA)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến February, May 2023

CAD$18,762.00 (312,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Recreation Management

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2023

CAD$18,762.00 (312,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Science in Bioinformatics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2023

CAD$18,762.00 (312,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science in Nursing

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2023

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2023

CAD$18,762.00 (312,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in Aboriginal Studies

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2023

CAD$18,762.00 (312,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Art History

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2023

CAD$18,762.00 (312,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Early Childhood Education

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm 2023

CAD$18,762.00 (312,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate in Education Assistant

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

CAD$18,762.00 (312,700,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Langara College

Đặt tại Vancouver, Canada, mỗi năm Langara College cung cấp các chương trình đào tạo, đào tạo nghề và đào tạo thường xuyên tới hơn 23.000 sinh viên.

  • Tọa lạc một trong những đô thị đẹp nhất thế giới
  • Môi trường và cộng đồng học xá đa văn hóa
  • Sĩ số lớp học nhỏ với chất lượng giáo dục cao
  • Hàng trăm khóa học để lựa chọn cho sự nghiệp hay học thuật

Tư vấn du học