9 khóa học Kỹ thuật và Công nghệ tại Jiangsu University

china

4966

15

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Bachelor of Food Science and Engineering

138 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥20,000.00 (66,996,450 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Food Science and Engineering

158 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥28,000.00 (93,795,030 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Management Science and Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥26,000.00 (87,095,385 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in Chemical Engineering and Technology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥24,000.00 (80,395,740 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in Food Science and Engineering

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥24,000.00 (80,395,740 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in Instrument Science and Technology

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥24,000.00 (80,395,740 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in Management Science and Engineering

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥22,000.00 (73,696,095 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in Optical Engineering

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥24,000.00 (80,395,740 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in Pharmaceutical Science and Engineering

35 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

¥26,000.00 (87,095,385 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH